Què és Bústia UJI?

Bústia UJI és una aplicació informàtica destinada a què la ciutadania puga exposar i transmetre consultes, queixes, suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Cal subratllar, però, que aquestes peticions no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu. Per tant, enviar una petició a través d'aquesta eina no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent ni tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades. Podeu trobar més informació sobre aquesta eina en https://www.uji.es/comu/forms/bustia/info/que-es/

Accés a l'aplicació 

A Bústia UJI podeu accedir a través del següent enllaç http://www.uji.es/comu/forms/bustia/

Fixeu-vos, a més, que des de qualsevol lloc del web institucional de l'UJI www.uji.es podeu accedir-hi fent clic en l'enllaç directe que apareix en la capçalera i en tots els peus de pàgina, com podeu observar marcats en roig en les imatges de sota.

  Accés directe a Bústia des de la capçalera del portal web de l'UJI

Accés a la Bústia UJI des del peu de pàgina de qualsevol lloc del web institucional de l'UJI

Qui pot utilitzar Bústia UJI?

Qualsevol persona, siga o no siga membre de la comunitat universitària, pot utilitzar aquesta aplicació per fer i enviar, de forma telemàtica, qualsevol consulta, queixa, suggeriment o felicitació a l'UJI. 

La pàgina d'inici de Bústia UJI

Quan accediu a Bústia UJI la pàgina d'inici es presenta de la següent manera: 

Pàgina d'inici de Bústia UJI

Com podeu comprovar en la imatge superior, en la primera pantalla apareix el formulari per traslladar qualsevol petició a l'UJI. Per a més informació sobre l'enviament de consultes, queixes, suggerències o felicitacions vegeu el punt següent del manual Com s'envia una petició a l'UJI? 

Com s'envia una petició a l'UJI?

Com s'ha esmentat, a través d'aquesta aplicació podeu traslladar consultes, queixes, suggeriments o felicitacions a l'UJI, però per a enviar o presentar una sol·licitud administrativa heu de tenir present que heu d'utilitzar l'aplicació Registre Electrònic. Per a obtenir més informació vegeu el manual de Registre electrònic

Per traslladar una petició cal que accediu a l'aplicació i empleneu els següents camps: 

En cas que formeu part de l'Estudiantat podeu triar entre els següents àmbits: 

En cas que sigueu PAS podeu optar per un dels següents àmbits: 

I si sou PDI, heu de triar entre un dels àmbits següents: 

Si no formeu part de cap dels col·lectius universitaris anteriors i seleccioneu el perfil Altres, podeu escollir entre els següents àmbits

Una volta empleneu tots els camps, podeu polsar el botó Enviar petició per donar-li curs. També teniu a la vostra disposició el botó Netejar per si us heu equivocat i voleu esborrar les dades que heu emplenat en el formulari. 

Enviar petició a través de Bústia UJI

Després d'enviar la vostra petició i sempre que hàgeu indicat la vostra adreça electrònica en el formulari rebreu un correu de notificació, com el de sota. Aquest us confirma que s'ha rebut la vostra petició i us informa del vostre número de petició i la data i hora en què l'heu tramitat. A més, incorpora una còpia de les observacions que heu escrit en el formulari i us avisa que en un termini màxim de 7 dies rebreu una resposta a través del vostre compte de correu. 

Correu de notificació per confirmar la recepció de la vostra petició

Cada àmbit està associat a un servei, departament o unitat de l'UJI perquè el seu personal siga qui responga les peticions dels usuaris. Al mateix temps que l'usuari rep una notificació de recepció, el personal dels serveis també rep un correu avisant-lo que té pendent una petició. Per tant, a partir d'aquest moment, es trasllada directament al servei corresponent en funció de l'àmbit que hàgeu especificat. Si no n'heu concretat cap i heu indicat Altres, serà l'InfoCampus qui s'encarregarà d'assignar la petició a un àmbit determinat. En cas que l'àmbit que heu triat no s'ajuste a la vostra petició, el servei vinculat la podrà rebutjar perquè siga InfoCampus qui decidisca qui us ha de donar una contestació. En aquest cas, i sempre que hàgeu ficat la vostra adreça electrònica, rebreu un correu informant-vos que la vostra petició ha estat redirigida a un altre àmbit. En qualsevol cas, quan el servei, unitat o departament de l'UJI la responga, rebreu un correu electrònic com el següent. 

Correu de notificació amb la resposta a la vostra petició

Per últim, uns dies després, també rebreu un correu amb un enllaç a l'enquesta de satisfacció perquè valoreu el servei que presta Bústia UJI. Com podeu observar en la imatge de sota, en el mateix correu, s'inclou un recordatori amb el motiu de la vostra petició i la resposta que vau rebre.  

Correu d'enquesta de satisfacció amb l'ús de la Bústia UJI

Un cop accediu a l'enllaç de l'enquesta, veureu que la podeu respondre en espanyol, català o anglès. Quan seleccioneu l'idioma, s'obrirà el formulari de l'enquesta. Com podeu comprovar en la imatge de sota, té com a objectiu que valoreu l'atenció que heu rebut, el temps de resposta i la qualitat del servei, entre d'altres. Una volta empleneu l'enquesta, heu de polsar el botó Enviar per finalitzar-la i traslladar-la o el botó Guardar, quan necessiteu que el sistema registre les dades però vulgueu continuar i acabar-la en un altre moment. 

Enquesta de satisfacció amb la Bústia UJI

Heu de tenir present que si només poseu el telèfon com a via de contacte només rebreu la resposta. En cap cas, podreu fer un seguiment de la vostra petició i saber, per exemple, si ha estat redirigida a un altre àmbit. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Yolanda Pascual d'InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica bustiauji@uji.es  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.