Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què és SPI Entrega TFG/TFM?

Entrega TFG/TFM és un formulari de petició de la plataforma informàtica SPI que permet gestionar l'entrega i defensa dels Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster. A través d'aquest aplicatiu, l'alumnat inicia els tràmits per a l'entrega del seu treball i indica si autoritza la seva publicació en el repositori. La sol·licitud de l'alumnat es deriva al tutor o tutora que és qui ha de donar el seu vistiplau per a la seva defensa i lectura i, a més, ha d'especificar, igualment, si autoritza o no la seva publicació en el repositori. Tota aquesta informació i documentació es trasllada a la coordinació que és qui s'encarrega de tancar el procediment, un cop feta la defensa i lectura del treball. El coordinador o coordinadora indica la data de defensa i puja l'acta del tribunal, per a què, finalment, el treball es publique en el repositori documental de l'UJI.

Accés a l'aplicació

Entrega de TFG/TFM es troba dins de la plataforma SPI. Com podeu observar en la imatge de sota, per accedir-hi heu d'anar a l'IGLU > Eines de gestió > Formularis peticions (SPI) situat en el menú lateral dret. També hi podeu entrar directament a través del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_ass.spi020001 Podeu obtenir més informació sobre el funcionament de la plataforma SPI en el manual SPI

Accés a l'aplicació SPI - Formularis de peticions

Qui pot utilitzar SPI - Entrega de TFG/TFM? 

Aquesta eina pot ser utilitzada tant per l'alumnat que cursa l'assignatura de TFG o TFM com pel professorat que s'encarrega de tutoritzar els treballs i de coordinar l'assignatura. 

Com inicia l'alumnat el procediment per a entregar el TFG o TFM?

L'alumnat cal que entreu a l'aplicació, tal com s'ha explicat en Accés a l'aplicaciói polseu sobre Nova sol·licitud, marcat en roig en la imatge de sota.

Nova petició SPI

Seguidament, en la categoria Acadèmica i, dins del Vicerectorat d'Estudis i Docència, heu de fer clic sobre Entrega TFG - TFM. També podeu accedir directament al formulari a través del següent enllaç: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=744&p_tema=12

Accés al formulari SPI per a entregar el TFG o TFM

A continuació, es mostra la pantalla del formulari on heu d'indicar: 

 • Títol de la proposta desenvolupada: nom o enunciat amb què s'identifica el vostre treball. 
 • Títol actualitzat TFG - TFM: ací heu d'indicar el títol definitiu del treball en cas que haja canviat respecte l'inicial. 
 • Idioma del TFG / TFM: trieu l'idioma en què heu realitzat el treball. 
 • Autoritze publicació en repositori UJI: marqueu si autoritzeu o no la publicació del TFG en el repositori documental de l'UJI. 

Quan tingueu les dades emplenades, podeu fer clic en la icona de següent, situada en la part de sota de la pantalla i enquadrada en roig en la imatge següent. Cal subratllar, a més, que teniu la possibilitat de Guardar les dades (polsant el botó que apareix en la part superior dreta) i finalitzar el procediment en un altre moment.

Pantalla on l'alumnat ha d'indicar el títol i idioma del treball i autoritzar la seva publicació en el repositori

En la següent pantalla, cal que adjunteu el Document amb el TFG o TGM i el Document d'autoavaluació. Ací veureu, a més, un resum de la vostra sol·licitud. Si alguna dada és incorrecta podeu tornar a la pàgina anterior polsant la icona de la fletxa de l'esquerra. Quan ho tingueu tot complet i correcte heu de prémer el botó Enviar (marcat en roig en la imatge de sota). 

Pantalla per adjuntar la documentació i enviar la petició d'entrega del TFG o TFM

A continuació, veureu que es mostra un número de tràmit SPI i rebreu un correu de notificació, com el de sota, confirmant que heu iniciat la sol·licitud d'entrega del vostre treball. Alhora, es derivarà la petició al vostre tutor o tutora perquè la revise i done el seu vistiplau. Heu de tenir en compte que si vosaltres i el vostre tutor o tutora autoritzeu la seva publicació, el treball no es publicarà en el repositori fins que feu la defensa i es traspasse l'acta amb la nota. Aleshores, el coordinador o coordinadora introduirà en el sistema la data de lectura del treball i pujarà l'acta del tribunal. 

Correu de notificació que rep l'alumnat quan ha enviat la petició d'entrega del treball

Com autoritza el professorat tutor la defensa del treball?

Quan l'alumnat fa la sol·licitud d'entrega del TFG a través del SPI, el tutor o tutora rebeu un correu electrònic de notificació, com el de sota, per informar-vos que teniu una petició SPI pendent de signar. 

Correu de notificació que rep el tutor o tutora quan l'alumnat ha iniciat la petició d'entrega del treball

Podeu accedir a la sol·licitud directament des de l'enllaç del correu electrònic o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI). Com podeu observar en la imatge de sota, cal que polseu Signar sol·licituds. 

Signar peticions

Seguidament, heu de fer clic sobre el número de sol·licitud i, a continuació, apareix la pantalla amb les dades que haja emplenat l'alumnat: títol del TFG, idioma en què s'ha realitzat i els documents del TFG o TFM i d'autoavaluació. Podeu descarregar-los simplement fent clic a sobre. Un cop comproveu que tot és correcte, cal que polseu sobre la paraula Següent, marcada en roig en la imatge. 

Dades i documentació del treball

En la següent pantalla, podeu consultar la informació sobre la verificació de plagi. Es mostra tant el resultat de plagi amb un percentatge (%) com l'enllaç a l'informe de plagi perquè en vegeu el detall.

Un cop comproveu que tot és correcte, obligatòriament heu d'adjuntar la vostra avaluació com a tutors i marcar: 

 • Si autoritzeu o no la publicació del TFG o TFM en el repositori. Heu de tenir en compte que si autoritzeu la seva publicació, el treball es penjarà públic en el repositori només després que es traspasse l'acta amb la nota i el coordinador o la coordinadora introduïsca en el formulari la data de la defensa i l'acta del tribunal. Per a més informació vegeu Com tanca el procediment el coordinador/a i es publica el treball en el repositori?
 • Si doneu el vistiplau per a la defensa: cal subratllar que si en aquest camp no fiqueu , el sistema no us deixarà continuar amb el procediment.  

En aquesta pantalla també podeu:

 • Ficar el correu electrònic del supervisor o supervisora de l'empresa.
 • Adjuntar els documents amb l'autorització de l'empresa i/o el TFG o TFM modificat.
 • Adjuntar altra documentació a través de l'apartat Adjuntar fitxers en aquesta fase.
 • Escriure comentaris en el camp Observacions. 

Finalment, heu polsar el botó Enviar, marcat en roig en la imatge de sota. Fixeu-vos que us informa que la fase següent és Coordinador (Transició) de manera que la sol·licitud es deriva a la coordinació de l'assignatura que és qui tancarà el procediment perquè es publique el treball en el repositori, un cop s'haja fet la defensa del treball i s'haja traspassat l'acta de l'assignatura amb la nota. Heu de tenir present que quan feu clic al botó d'Enviar, el sistema notifica a la coordinació que té una sol·licitud d'entrega de TFG/TFM pendent. 

Pantalla on el tutor o tutora autoritza la defensa del treball


Com tanca el procediment el coordinador/a i es publica el treball en el repositori? 

Quan un tutor o tutora autoritza la defensa d'un treball, el coordinador o coordinadora rebeu un correu electrònic de notificació, com el de sota, per informar-vos que teniu una petició SPI pendent de signar.

Correu de notificació al coordinador per informar-li que té una petició pendent de signar

Podeu accedir a la sol·licitud directament des de l'enllaç del correu electrònic o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI). Com podeu observar en la imatge de sota, cal que feu clic sobre Signar sol·licituds. 

Signar peticions

Cal ressaltar, que per a què pugueu finalitzar el procediment s'ha d'haver fet el traspàs de l'acta de l'assignatura. El sistema ho comprova i si no s'ha realitzat, mostra un missatge d'avís, com el de sota, i haureu d'esperar a que es traspasse. 

Missatge d'avís quan encara no s'ha traspassat l'acta de l'assignatura

Quan accediu a la sol·licitud, ja siga directament des del correu electrònic ja siga des de l'aplicació SPI, veureu en la pantalla tota la informació aportada per l'alumnat (títol i idioma del treball), així com l'autorització del tutor/a per a què es publique en el repositori i per a què es faça la defensa del treball. Igualment es mostrarà l'informe i la verificació de plagi i pot aparèixer l'email del supervisor o supervisora en l'empresa i la documentació d'autorització de l'empresa, del treball modificat i/o l'avaluació del tutor/a. Per continuar cal que polseu la paraula Finalitzar, marcada en roig en aquesta imatge. 

Pantalla on el coordinador o la coordinadora finalitza la petició d'entrega del treball

A continuació, en la següent pantalla, haureu de: 

 • Indicar la data de lectura i defensa del treball. 
 • Adjuntar el document amb l'acta del tribunal.

Comproveu, a més, que la fase següent és Executar arxivat TFG-TFM (Final) i polseu el botó d'Enviar, situat en la part inferior dreta. En aquest moment, es publica el treball en el repositori documental de l'UJI si així ho han autoritzat tant l'alumne com el tutor. Convé destacar que si no hi ha autorització de l'alumnat i el tutor o tutora, el treball es desa igualment en el repositori però no es fa públic. 

Finalitzar el procediment d'entrega de TFG o TFM


Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina d'Estudis (OdE). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica estudisoficials@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

 • No labels