Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El client VPN usat fins ara venia condicionat pel servidor de túnels instal·lat en la Universitat Jaume I, amb origen en CISCO (CISCO ANSA 5525-X des de gener de 2013, que van substituir als CISCO VPN 3020E adquirits en 2004) i això limitava l'oferta de clients disponibles.

Des de fa uns anys, els diferents sistemes operatius han anat incorporant clients VPN nadius basats en L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol); aquest s'ha convertit en un estàndard aprovat pel IETF (RFC 2661). Usant infraestructura (servidors/clients) compatibles amb aquest protocol, es facilita l'ús pels usuaris, doncs, simplement, l'han de configurar (sense necessitat d'instal·lar res prèviament). Així, al novembre de 2018, es van instal·lar encaminadors Mikrotik RB/1100AHx4 (amb acceleració IPsec) per a acabar túnels d'usuari.

En un primer moment, es manté, en paral·lel, totes dues infraestructures, per la qual cosa l'usuari podrà continuar usant el client anterior.

S'ha preparat una xicoteta documentació sobre la instal·lació i configuració en els sistemes operatius més habituals:

Respecte a la infraestructura antiga i el seu client, existeix documentació en Connecta Xarxa.

  • No labels