Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què és l'Assistent de matrícula? 

L'Assistent de Matrícula és una aplicació informàtica destinada a què els usuaris puguen matricular-se, de forma telemàtica, dels estudis que ofereix la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. La nova versió de l'eina, totalment renovada, permet matricular-se dels graus i màsters i, properament, també s'implementarà per als processos de matrícula del programa de doctorat i per a l'accés de les persones majors de 25, 40 i 45 anys. A través d'aquesta plataforma informàtica, l'alumnat aporta i tramita totes les dades i documentació necessàries per a completar la seva matrícula. L'eina guia a l'usuari/ària per diferents pantalles fins a confirmar i finalitzar el procediment. Cal subratllar que cada procés de matrícula és diferent i, per tant, també les pantalles de l'Assistent canviaran en funció de cadascun d'ells. 

Accés a l'aplicació

A l'Assistent de matrícula podeu accedir des d'aquest enllaç http://matricula.uji.es/

Per a matricular-vos necessiteu, obligatòriament, identificar-vos amb el nom d’usuari/ària i la clau d’accés de l'UJI. Heu de polsar directament Continuar per autenticar-vos. 

Accés a l'Assistent de matrícula

A continuació, es mostrarà la pantalla perquè inicieu sessió ficant el vostre nom d'usuari/ària i clau d'accés. Si encara no en teniu haureu de polsar sobre Registrar compte

Pantalla per iniciar sessió

Qui pot utilitzar l'Assistent de matrícula?

Qualsevol persona que vulga o s'haja de matricular d'un grau o màster pot utilitzar aquesta eina informàtica. Recordeu que per accedir-hi és necessari que us autentifiqueu amb el nom d'usuari/ària i la clau d'accés de l'UJI.

La pàgina d'inici de l'Assistent de matrícula

Quan accediu a l'Assistent de matrícula, en la primera pantalla que apareix, després d'autenticar-vos, heu de seleccionar l'idioma amb què voleu fer tota la tramitació, com podeu observar en la imatge de sota. Cal subratllar, però, que podreu canviar d'idioma durant la navegació per les diferents pantalles que es mostraran en l'aplicació. Per a més informació vegeu Com se selecciona l'idioma de navegació de l'Assistent de matrícula?

Seleccionar l'idioma per fer el procediment de matrícula

Un cop trieu l'idioma, com podeu veure en la següent imatge, es mostrarà una nova pantalla amb la vostra Identificació. En aquesta mateixa pantalla, en la part de sota, heu d'escollir l'estudi on teniu torn de matrícula per iniciar el tràmit. Consulteu Com se sap si teniu torn de matrícula? per a obtenir més informació. 

Seleccionar l'estudi on matricular-se

Cal destacar que, en qualsevol moment, podeu eixir de l'aplicació polsant el botó Desconnectar, situat en el marge superior dret. 

Com se selecciona l'idioma de navegació de l'Assistent de matrícula?

Com s'ha mencionat, en la primera pantalla de l'Assistent de matrícula podeu escollir l'idioma amb què voleu fer el procés de matrícula i, un cop dins, en qualsevol de les pantalles de navegació podreu canviar-lo polsant sobre l'idioma en el marge superior dret, com podeu observar en la imatge de sota. La matrícula de graus està disponible en valencià i castellà i la de màsters en valencià, castellà i anglès.  

Canviar d'idioma durant la matriculació

Com se sap si teniu torn per a fer la matrícula?

Després d'accedir a l'aplicació i triar l'idioma en què voleu fer el procediment, apareix en la part de sota l'estudi o els estudis en què teniu torn per a fer la matrícula. Per iniciar-la només cal que polseu a sobre del màster o grau.  

Torn de matrícula

Com es navega a través de l'Assistent de matrícula?

L'Assistent de matrícula presenta un menú en el lateral esquerre de la pantalla, on es veu tota l'estructura de la plataforma. Com podeu observar en la imatge de sota, les diferents pantalles de l'aplicació s'agrupen en aquests apartats o seccions: 

 • Benvingut/ada a l'Assistent de matrícula: pàgina per accedir a l'aplicació. 
 • Identificació de l'usuari/ària: pàgina d'inici on seleccionar l'idioma i l'estudi on teniu torn per fer la matrícula. 
 • Dades personals: conjunt de pantalles que aglutinen les vostres dades personals. 
 • Informació acadèmica: condicions de la matrícula i dades acadèmiques. 
 • Matrícula: detall de la matrícula. 
 • Pagament de la matrícula: modalitat de pagament i dades econòmiques per efectuar el pagament. 
 • Informació complementària: pantalles que mostren altra informació addicional. 
 • Confirmar i finalitzar la matrícula: grup de pantalles per completar i acabar el procés de matrícula. 

En aquest menú poden aparéixer diferents icones: 

 •  indica que la pantalla està completada correctament.
 •  indica que és l'última pantalla on heu accedit. Si, per exemple, eixiu de l'aplicació, quan hi torneu a entrar, el sistema us situarà directament en l'última pantalla on us heu quedat per continuar amb el procediment. 
 •  permet desplegar i mostrar les pantalles d'un apartat o secció. 
 •  permet plegar i ocultar les pantalles d'un apartat o secció. 

En la part inferior de moltes de les pantalles trobareu el botó Continuar per passar a la pàgina següent, un cop hàgeu emplenat, per exemple, els camps d'informació o la selecció d'assignatures. Cal destacar que quan polseu el botó Continuar esteu guardant les dades o la informació que hàgeu aportat. 

Menú de navegació de l'Assistent de matrícula

Heu de seguir l'ordre del menú per avançar en el procés de matrícula i poder passar d'una pantalla a una altra. Cal que tingueu present que el sistema no us deixarà saltar a una altra pantalla següent si no heu completat les dades o la informació que us requereix. Només podreu navegar per les pantalles que ja hàgeu superat correctament.  

Si canvieu de pantalla sense haver pitjat Continuar (o un altre botó extra) i, per tant, sense guardar abans les dades que heu introduït, el sistema us mostrarà un missatge d'avís. Per no perdre la informació, heu de polsar Cancel·lar i, seguidament, prémer el botó Continuar de la pantalla on estàveu. 

Missatge que us avisa que teniu dades sense guardar

Quin tipus de pantalles es mostren en l'Assistent de matrícula?

El menú lateral de l'aplicació, com s'ha mencionat, s'organitza en diversos apartats o seccions que aglutinen les pantalles per a tramitar la matrícula. Recordeu que cada procediment presenta unes característiques diferents i, per tant, les pantalles canviaran d'un procés a un altre. Amb tot, en l'aplicació podreu trobar sis grans tipus de pantalles: 

Pantalles de petició de dades 

Hi ha moltes pantalles en què heu d'aportar dades, ja siguen personals o acadèmiques. En cas que ja consteu a la base de dades de l'UJI, reviseu i comproveu que siguen correctes. En aquestes pantalles, es marca amb un asterisc (*) aquells camps que són obligatoris. Així, si intenteu passar de pantalla sense omplir-los (polsant el botó Continuar o un altre botó extra), apareixeran remarcats en color roig, com podeu observar en la imatge de sota. Si voleu obtenir més informació sobre Què és un camp obligatori? consulteu el document Elements comuns de les aplicacions

Camps obligatoris

En aquest tipus de pantalles, hi ha camps on heu d'escriure una dada, d'altres on heu de seleccionar-ne una d'un desplegable (en aquests també podeu començar a escriure-hi la paraula perquè el sistema us mostre les possibles opcions) i n'hi ha d'altres on simplement heu de marcar una casella o indicar o No. Cal destacar que hi ha alguns camps que són validables, de manera que estan configurats per a acceptar només un format o tipus de dada. És el cas, per exemple, de les adreces de correu electrònic o els números de telèfon. Així, si no fiqueu una arrova @ en el camp de l'adreça electrònica o números en un camp de telèfon, el sistema ho detectarà com a error i ho ressaltarà en roig, com podeu veure en l'exemple de sota. 

Camps de validació

En algunes pantalles, en lloc de ficar cap dada heu de marcar una casella per autoritzar a l'UJI a obtenir i comprovar unes dades determinades vostres. És el cas, per exemple, de les dades per corroborar el grau de discapacitat o la condició de família nombrosa amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. També és el cas del registre de delictes sexuals per comprovar que no tingueu cap antecedent, tal com estableix la normativa en aquells estudis que comporten pràctiques amb la presència de menors d'edat. En tots aquests casos, cal que tingueu present que la verificació de les dades no és immediata i, per tant, s'incorporaran a la vostra matrícula un cop s'hagen acreditat. 

Caselles per autoritzar a l'UJI a consultar dades per corroborar la informació que aporteu

Pantalles informatives

Hi ha d'altres pantalles on no heu d'emplenar cap dada, sinó que són merament informatives sobre, per exemple, les condicions de la matrícula, la normativa universitària, el funcionament del carnet universitari, les diferents modalitats de pagament de la matrícula, les condicions d'ús del nom d'usuari/ària i la contrasenya per accedir als sistemes de l'UJI o sobre les normes de propietat intel·lectual. En aquest tipus de pantalles també podeu trobar enllaços a d'altres pàgines web per ampliar informació, com podeu veure en la següent imatge.

Exemple pantalla informativa  

Pantalles per detallar la matrícula 

Durant el procediment, haureu de seleccionar les assignatures de les quals us voleu matricular. Cal destacar que, en cas que sigueu alumnat de primer de grau, no caldrà que trieu assignatures sinó que haureu d'especificar el Grup i el Circuit. En les pantalles de selecció d'assignatures, haureu de fer l'elecció de matèries en la part inferior de la pantalla, com podeu observar en la imatge de sota. Fixeu-vos que hi ha camps, com poden ser els grups o els diferents tipus d'activitats (Teoria, Problemes, Laboratori, Seminari i Tutoria), que es carreguen automàticament a mesura que feu la selecció d'assignatures. 

Podeu consultar els horaris i tota la informació sobre les assignatures polsant sobre Consulta d'assignatures que enllaça directament amb el portal del Sistema d'Informacio Acadèmica (SIA). Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma informàtica en el manual Sistema d'Informació Acadèmica.  

Les assignatures que afegiu a la vostra matrícula apareixen en una taula, en la part superior de la pantalla, amb la següent informació:

 • El codi i nom de l'Assignatura.
 • El nombre de Crèdits.
 • El Tipus de formació: especifica si és Formació bàsica (FB), si és una matèria Obligatòria (OB) o Optativa (OP), si són Pràctiques Externes (PE), si és el Treball final de màster (TFM) o Treball final de grau (TFG) o si són Complements de formació (CF). 
 • El Grup: es mostra el grup en què us esteu matriculant i en cas que estigueu en llista d'espera apareixerà indicat com a (E). 
 • L'Estat en què es troba. Si, per exemple, heu sol·licitat el reconeixement de l'assignatura apareixerà com a Pendent o quan ja s'haja aprovat el reconeixement es mostrarà com a Acceptat.

A més, des d'aquesta taula, també podeu fer diverses accions a través de les icones que es mostren: 

 • Editar: per fer canvis en l'assignatura i, per exemple, triar un altre grup. 
 • Reconéixer: per sol·licitar el reconeixement de l'assignatura. Posteriorment, haureu d'especificar-ho en la pantalla de Detalls de reconeixement
 • Anul·lar el reconeixement: per cancel·lar el reconeixement d'una assignatura. 
 • Esborrar: per eliminar l'assignatura de la matrícula. 

Recordeu que per guardar les assignatures que escolliu heu de polsar Continuar. 

Selecció d'assignatures

En la matrícula de graus, en la taula on es mostren les assignatures, apareixen, a més, dos pestanyes perquè pugueu consultar com us queda l'horari del primer i del segon semestre amb la seleccció que heu fet. 

Horari de cada semestre amb les assignatures que heu seleccionat

És important que tingueu present que si ja heu confirmat la matrícula, estarà bloquejada i, per tant, no podreu fer cap modificació d'assignatures. Per fer canvis haureu de polsar el botó Modificar assignatures que apareix al final del procediment. Podeu obtenir més informació en Pantalles de confirmació i finalització de matrícula

En aquestes pantalles és important que us assegureu que, cada volta que afegiu una assignatura, aparega un missatge amb un tick, com el de la imatge de sota, que us confirme que s'ha realitzat correctament. 

Missatge per confirmar que s'ha afegit correctament a la matrícula

De la mateixa manera, quan feu alguna acció no permesa, com per exemple, no matricular-se d'un nombre mínim de crèdits, l'aplicació llançarà un missatge d'error en color roig, amb el símbol de perill

Pantalles sobre el pagament de matrícula 

Després de seleccionar les assignatures de la vostra matrícula, heu d'especificar la forma de pagament. En aquestes pantalles, heu d'indicar, primer de tot, si voleu col·laborar amb el 0,7% per a programes de solidaritat i cooperació. La xifra se sumarà a l'import (sense exempcions o bonificacions) de la vostra matrícula. Si marqueu que sí hi voleu col·laborar, veureu que en la part central de la pantalla s'actualitza i es modifica l'import total de la vostra matrícula. En aquesta taula, podeu consultar el detall de l'import a pagar amb les taxes, l'import dels crèdits i les exempcions i bonificacions. I en la part de sota, heu de seleccionar la Forma de pagament i determinar, per exemple, si ho feu mitjançant rebut, domiciliat en un compte bancari, amb targeta de crèdit o amb diferents pagaments fraccionats.

Pantalla per concretar la forma de pagament

Convé subratllar que en el cas dels màsters, heu de formalitzar el prepagament de la matrícula amb l'abonament de 100 euros, a compte de l'import final de la matrícula. Ho podeu pagar amb targeta bancària polsant Pagar amb TPV. Un cop fet el pagament, cal que polseu Refrescar la pantalla per comprovar el pagament de la taxa per desbloquejar el botó Continuar i poder finalitzar el procés de matrícula. 

Pantalles d'enquestes de satisfacció

Cal que tingueu present que haureu de contestar obligatòriament l'enquesta de satisfacció sobre la gestió acadèmica de l'estudi en què us esteu matriculant. Heu de respondre totes les preguntes per poder Enviar l'enquesta. Si no ho heu, el sistema no us deixarà continuar i, per tant, no podreu confirmar i finalitzar la matrícula i us apareixerà un missatge en roig en la part superior de la pantalla, advertint-vos que heu de contestar totes les preguntes, com passa en la següent imatge. 

Enquesta de satisfacció

Pantalles de confirmació i finalització de matrícula 

Un cop hàgeu passat per totes les pantalles del procés de matrícula, introduint les dades i la informació requerida i fent la selecció d'assignatures, arribareu a la part final del procediment. Com podeu observar en la imatge de sota, veureu un resum de la vostra matrícula, amb la llista d'assignatures seleccionades. Aquesta pàgina, a més, us ofereix informació sobre la protecció de dades. Obligatòriament cal que marqueu la casella que hi ha situada al peu de la pàgina per confirmar que les dades que heu aportat són veraces (Declare que les dades consignades són veraces, de les quals em faig responsable). Finalment, cal que polseu el botó Confirmar matrícula. Fixeu-vos, a més, que pot aparèixer informació complementària en color roig per advertir-vos d'alguna situació concreta com, per exemple, que no s'ha pogut verificar la vostra condició de discapacitat, així com els tràmits que heu de fer al respecte. És important que sigueu conscients que una volta confirmeu la vostra matrícula, les pantalles de l'apartat de Matrícula quedaran bloquejades i no podreu fer cap modificació. Per a fer canvis en les assignatures ho haureu de fer a través del botó Modificar assignatures, com s'explicarà a continuació.

Confirmar matrícula

Després de polsar Confirma la teua matrícula, apareixerà un missatge com el de sota per assegurar-se que voleu confirmar i finalitzar la matrícula. Cal que premeu Acceptar per acabar el procediment. 

Missatge per assegurar-te que vols confirmar i finalitzar la matrícula

Si per algun motiu el sistema no us deixa confirmar la vostra matrícula, us apareixerà un missatge d'error com el de sota amb el símbol de perill. En aquest cas, per exemple, us adverteix que no heu pagat la taxa de reserva en el cas de la matrícula de màster. 

Missatge de error

Una volta confirmeu la matrícula, en la següent pantalla podreu obtenir-ne una còpia polsant sobre Consulta la còpia de la matrícula. També podreu accedir a l'horari de les classes polsant sobre Consulta l'horari. Fixeu-vos, a més, que apareix la data i hora en què heu confirmat la matrícula. En aquesta pantalla teniu disponibles dos botons: 

 • Modificar assignatures: heu de polsar aquest botó per fer canvis en les assignatures que heu inclòs en la vostra matrícula, un cop ja l'hàgeu confirmat (fixeu-vos que s'indica del termini fins quan podeu aplicar canvis). Després de prémer aquest botó, el sistema us mostrarà un missatge de confirmació i, a continuació, podreu fer les modificacions que considereu. Recordeu que per tal que queden registrats els canvis, haureu de polsar primer Continuar en la pantalla de selecció d'assignatures i, posteriorment, tornar a Confirmar la teua matrícula. Heu de tenir present que si, després d'aplicar canvis, no torneu a confirmar la matrícula, el sistema registrarà com a bona la primera que hàgeu confirmat. 
 • Finalitzar: polseu aquest botó per tancar la sessió i eixir de l'aplicació. Podreu tornar a accedir-hi. Recordeu que quan hi torneu a entrar, el sistema us situarà en l'última pantalla en què us heu quedat. 

Si heu de fer algun altre canvi heu d'anar a la pantalla corresponent. Recordeu que, igualment, heu guardar les dades, a través del botó Continuar o d'algun altre botó extra. 

Modificar assignatures o finalitzar i tancar l'aplicació

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'Assistent de Matrícula heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre) o amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE). Podeu enviar les vostres consultes o dubtes a l'adreça electrònica info@uji.es o telefonar al número 964 38 77 77 en horari d'atenció de 09.00 a 20.00 hores.  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 
 • Aula Virtual. Entorn d'ensenyança i aprenentatge de l'UJI. Dóna suport complementari a les classes presencials i permet realitzar cursos totalment a distància. Es basa en el software lliure Moodle i està integrada a la base de dades de gestió acadèmica de l'UJI. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç https://aulavirtual.uji.es/ 
 • Circuit. Conjunt d'assignatures i subgrups que ha de cursar l'alumnat de nou ingrés d'un grau. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de primer curs, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura. 
 • Complement de formació. Assignatura complementària que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació amb la qual hi accedeix.
 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura.
 • Itinerari. Conjunt d'assignatures de l'oferta acadèmica d'un grau per formar-se i especialitzar-se en una àrea o branca determinada. Hi ha graus que tenen itineraris d'especialització pensats per a l'alumnat que ja ha superat un nombre determinat de crèdits.  
 • Matrícula. Inscripció d'un alumne/a preinscrit admès per a cursar un programa acadèmic de formació o qualsevol altra activitat universitària. Per a obtenir més informació vegeu el següent enllaç https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/matricula/
 • Menció. Distinció que preveu un estudi i que consta tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. 
 • Preinscripció. Acció d'apuntar-se a un curs, màster, grau, programa de doctorat o qualsevol altra activitat que haurà de ser ratificada posteriorment amb la matrícula. Per a més informació consulteu el següent enllaç https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/preinscripcio/ 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.

 • No labels