Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HP LASERJET MANAGED MFP- E52545C

Per a escanejar cal seguir aquestes instruccions.

1.Cal seleccionar "Conjuntos rápidos":

2. A continuació es selecciona "Escanear":

3. Escanejar a Gutenberg:

4. Es pot ficar un nom a l'arxiu:

5. Es seleccionen les opcions d'ajust que ens interessen i després s'envia per finalitzar l'escaneig.

  • No labels