Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hi ha una dificultat evident amb la usabilitat de les adreces de correu electrònic (correu-e) corporatives d'alumnes i membres de SAUJI, doncs, en ser totalment impersonals, és difícil associar aquest tipus d'adreça de correu electrònic amb el nom d'una persona física. Per això, des del Servei d'Informàtica, s'ofereix a l'usuari una adreça de correu electrònic  més usable i descriptiva/mnemotècnica, a la qual es denomina àlies de correu electrònic.

La finalitat de l'àlies és oferir un servei de nom canònic (entès com un nom que és natural, no arbitrari) alternatiu per a la direcció [de compte] de correu electrònic corporatiu de la Universitat Jaume I; realment l'àlies no és sinó una indirecció que apunta al compte de correu corporatiu, que elimina la dificultat per recordar un nom impersonal facilitant l'ús del correu electrònic.

Els Àlies de correu electrònic estan pensats per al col·lectiu estudiantil principalment, però també pot usar-lo la resta de la comunitat universitària si ho desitja.

Per disposar-ne, cal sol·licitar-ho mitjançant el formulari SPI - 'Sol·licitud d'àlies de correu electrònic' que podrà trobar a l'IGLÚ, apartat 'Formularis de Peticions SPI'.

Per a demanar la baixà, cal fer-ho via el CAU.

Per què un àlies

Bàsicament l'àlies permet als membres de la comunitat universitària 'personalitzar' les seues adreces de correu electrònic que facilita la Universitat Jaume I. Això és més interessant per als col·lectius més nombrosos, bàsicament l'estudiantil, ja que el procediment, automàtic, d'assignació de nom als comptes d'usuari per aquests és totalment seqüencial, de manera que, per a l'estudiantat, el nom del compte comença per 'al' seguit d'una sèrie de nombres seqüencials '000001', '000002', etc. En canvi, els col·lectius PAS/PDI/personal convidat disposen d'un compte corporatiu el nom es genera a partir d'un algoritme que compon (i comprova que no estigue ja usat) el nom i cognoms de l'usuari per generar un nom d'usuari relativament usable i descriptiu.

Per al col·lectiu de SAUJI el sistema és el mateix, però canvia l'inici de la direcció que passa a ser 'sa', de manera que el resultat és:

Funcionament

Un àlies de correu electrònic és una adreça de correu que no existeix físicament, és a dir, no té una bústia INBOX independent del compte principal, de tal manera que, si s'envia un correu a l'àlies 'nombre.apellido@uji.es' , aquest arribarà al INBOX del compte corporatiu real, v. g. 'al000001@uji.es' i, per tant, haurà d'accedir amb les seues credencials (usuari/clau d'accés) al seu compte de correu electrònic principal on el trobarà.

Si voleu accedir al correu utilitzant l'àlies no funcionarà i el sistema retornarà un error del tipus 'usuari no existeix'.

L'àlies de correu electrónic NO és el nom d'usuari; de fet, un nom tan llarg seria poc pràctic. El nom d'usuari segueix sent l'original (al000001@uji.es).

Només és una nova adreça de correu que apunta a l'original.

Un vegada acceptada la proposta de nom d'usuari per part del Servei d'Informàtica, el compte de correu lligat al nom d'usuari es canviarà de forma automàtica en el sistema de correu de l'UJI i en les llistes de distribució de correu a la qual pogués estar subscrit. Així, per exemple, quan es busque un usuari que dispose d'àlies de correu electrónic al Gmail, l'adreça mostrada per a aquest usuari serà l'àlies.

Condicions per sol·licitar-ho

L'àlies de correu electrónic serà del tipus 'nom.congom@uji.es'. No s'acceptarà un altre format.

El sistema ja proposa un àlies, partint del nom i cognoms del sol·licitant en el mateix moment de demanar-ho.

En cas que l'adreça de correu electrònic proposta pel sistema no sigue del gust de l'usuari, podràs proposar un altre diferent, sempre que tingue relació amb el seu nom i cognoms.

Exemple: Anem a suposar que el sol·licitant es diu José Gutiérrez Valdecós

PETICIÓ VÀLIDAPETICIÓ NO VÀLIDA

jose.gutierrez@uji.es

jose.gutierrezvaldecos@uji.es

jose.gutierrez@loquesea.com

j_gutierrez@uji.es

elmejordelmundo@uji.es

jose@gutierrez.uji.es

jose.gutierrez.valdecos@uji.es

jose_gutierrez@uji.es

jose-gutierrez@uji.es 

j.gutierrez@uji.es

NOTA: No s'acceptaran paraules malsonants, de mal gust o que afecten negativament la imatge de la Universitat o de terceres persones.  • No labels