Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Criteris per a la dotació i gestió d'impressores als departaments.

Darrera revisió 30 de juny de 2017. Revisió menor 12 de setembre de 2017 (afegir 'equivalent' a PDI). Revisió menor 5 d'octubre de 2017 (BH-368 reemplaça la BH-364). Revisió menor 24 d'octubre de 2017 (indicació del procediment a seguir per acollir-se). Revisió menor 9 de novembre de 2017 (BH-458 reemplaça la BH-454). Revisió menor 6 de maig de 2019 (HP LaserJet Managed MFP E52545c reemplaça la SAMSUNG SL-M4080FX). Revisió menor 9 de juliol de 2019 (C300i reemplaça la C-308). Revisió menor 16 de gener de 2020 (HP LaserJet Managed MFP E52645dn+disc reemplaça la MFP E52545c).

Document presentat en la reunió núm. 3 de la CAEII de data 13 de Juliol de 2017

 • La dotació d'equips multifunció (impressora, copiadora, escàner...) als departaments es durà a terme segons el model de pagament per ús. La Universitat, mitjançant el pressupost assignat anualment al Servei d'Informàtica es farà càrrec de les despeses d'adquisició (i futures renovacions), mentre que els departaments assumiran amb el seu pressupost les despeses de producció i opcions addicionals del equips (safates addicionals, mobles, etc.).
 • Els costos, tant d'adquisició com de producció, han quedat establerts fins l'any 2019 en el concurs SU/20/16 (indicats en les taules annexes), on el cost per còpia també inclou els costos de manteniment.
 • La dotació per a cada departament és un equip multifunció del tipus "Bàsica A3 color", o una de les opcions de menor preu.
 • Els departaments amb un nombre de PDI equivalent amb vinculació indefinida a temps complet major que 40 podran sol·licitar la dotació d'un segon equip, que serà atesa en funció de la dotació pressupostària disponible.
 • Si un departament sol·licita la dotació d'un equip de majors prestacions, assumirà la diferència de preu d'adquisició a càrrec del seu propi pressupost.
 • El Servei d'Informàtica serà el responsable de la configuració dels serveis que presta l'equip multifunció en aquells ordinadors administrats des del propi servei. Aquells usuaris que hagen optat per l'administració del seu ordinador no disposaran d'aquest servei i tindran que encarregar-se personalment de la configuració.
 • El Servei d'Informàtica posa a disposició dels departaments la possibilitat d'accedir a estadístiques detallades de l'ús dels seus equips. Aquests estadístiques es referiran sempre a nombre de pàgines impreses i cost, en cap cas contindran informació sobre el contingut del que s'ha imprès o escanejat.
 • El Servei d'Informàtica realitzarà una configuració estàndard dels equips multifunció (habilitarà impressió i escaneig). Qualsevol altra configuració (com ara crear codis per a àrees de treball del departament, preseleccions, etc.), així com la formació bàsica del funcionament de l'equip serà realitzada per l'empresa subministradora. Aquestes configuracions especials hauran de ser notificades al Servei d'Informàtica per a poder donar-los suport (p. ex. activar impressió per codis en el servidor).
 • El manteniment inclòs en el cost per còpia (avaries, canvi de tòner, etc.) serà a càrrec de l'empresa adjudicatària del concurs. Per a facilitar el contacte amb aquesta empresa, en cada impressora apareixerà una etiqueta amb les instruccions per a contactar amb dita empresa.
 • Un equip multifunció es considerarà obsolet a partir dels 7 anys d'estar en producció i/o quan genere una quantitat elevada d'avaries.
 • Quan un equip passe a ser obsolet, el departament podrà sol·licitar la seua renovació. Aquesta renovació es durà a terme tenint en compte criteris tècnics i de dotació pressupostària disponible.
 • Anualment s'informarà a la CAEII de totes les dotacions realitzades. A més a més, qualsevol actuació fora d'aquests criteris serà informada en la següent reunió de la CAEII.
 • Aquells departaments que vulguen acollir-se, hauran d'enviar un correu-e al Servei d'Informàtica (adm-si@uji.es) indicant les circumstàncies que els apliquen per poder beneficiar-se (v.g., antiguitat de l’equip a renovar, increment del nombre de PDI equivalent, etc.). Des del SI s’avaluarà i, si escau, s’encetarà el procés de dotació.
 • Si el que vol la unitat organitzativa (UO) és simplement adquirir algun equip, s’haurà d’adreçar al Servei de Contractació i Assumptes Generals indicant el tipus/model d’equip, la ubicació a la que es destina i l’estructura pressupostària on carregar l’adquisició. Els costos mensuals es facturaran per UO.

Costos d'adquisició i producció (amb IVA inclòs)

Cost d'adquisicióCost de producció


Descripció

Preu unitari (EUR)


Descripció

Preu per còpia (EUR)

Bàsica A4 B/N

920,81


Còpia A4 B/N

0,00508

Bàsica A3 B/N

2.274,80


Còpia A3 B/N

0,01016

Avançada A3 B/N

3.872,00


Còpia A4 Color

0,03872

Bàsica A4 Color

1.452,00


Còpia A3 color

0,07744

Bàsica A3 Color

3.448,50
Avançada A3 Color

4.743,20
Característiques bàsiques dels models

Denominació

Bàsica A4
B/N

Bàsica A3
B/N

Avançada A3
B/N

Bàsica A4
Color

Bàsica A3
Color

Avançada A3
Color

Marca i model

HP LJ Managed MFP E52645dn+disc (reemplaça la E52545c que reemplaça la SAMSUNG SL-M4080FX)

KONICA MINOLTA 
BH-368 (reemplaça la BH-364)

KONICA MINOLTA BH-458 (reemplaça la BH-454)

KONICA MINOLTA
C-227

KONICA MINOLTA C300i (reemplaça la C-308)

KONICA MINOLTA
C-458

Color

No

No

No

Si

Si

Si

Paper

A4

A4+A3

A4+A3

A4+A3

A4+A3

A4+A3

Capacitat safates d'entrada

100 + 550

150 + 500 + 500

150 + 500 + 500

100 + 500 + 500

150 + 500 + 500

150 + 500 + 500

Capacitat safates d'eixida

Grapadora, 250

250

Perforadora, grapadora i classificadora (fins 3300 fulles)

250

250

Perforadora, grapadora i classificadora (fins 3300 fulles)

Pàgines per minut

45

36

45

22

30

45

[Temps de eixida 1a copia A4 (B/N-Color)] Temps per a la segona pàgina (segons)

[6]

5,3

4,6

8,4

[5,0/6,7]

5,1

NOTES:
Tots el models poden imprimir, fotocopiar i escanejar a simple i doble cara i inclouen alimentador manual de paper.
El model «Bàsica A4 B/N» es pot instal·lar damunt d'un escriptori o un moble auxiliar mentre que la resta necessiten un espai en el sol reservat.
 • No labels