Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

En qualsevol cas, també podreu veure més informació si pitgeu polseu sobre Mostra detalls. Com podeu observar en la imatge de sota, podeu accedir directament als apartats dels Horaris i aules, el Temari, el Professorat i llengües docents i l'Aula Virtual. Per a més informació sobre aquests punts vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

...

 • Cerca: podeu buscar-ne una ficant una paraula o el codi (si el coneixeu) i pitjant polsant el botó Cerca
 • Curs: podeu seleccionar el curs o els cursos de les matèries que voleu visualitzar.
 • Semestre / Anual: també podeu triar de quin semestre voleu que es mostren assignatures o que només siguen les anuals.
 • Tipus d'assignatura: en aquest cas marqueu si desitgeu veure matèries de formacio bàsica i obligatòries, optatives o de pràctiques i TFG.

...

 1. Primer, cal que polseu el botó Personalitza els horaris.
 2. A continuació, en una altra pantalla, heu de seleccionar el curs i marcar el tipus de matèries que voleu mostrar sobre el calendari (Formació bàsica i obligatòriesOptatives o Pràctiques i TFG). Alhora, també podeu especificar el Grup i el Subgrup de l'assignatura. 
 3. En tercer i últim lloc, pitgeu polseu el botó Genera l'horari. Aleshores, veureu com en la part dreta de la pantalla apareix el calendari amb l'horari, grups, subgrups i/o activitats de l'assignatura o assignatures que heu triat. Sota el calendari, es mostra un resum de les característiques de l'assignatura o assignatures. A més, si pitgeu polseu a sobre del nom anireu directament a la seua fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

...

Com podeu observar en la imatge de dalt, en el calendari també podeu especificar que es vegen els horaris d'unes o altres activitats (Laboratori, Problemes, TeoriaSeminari o Tutoria). Fixeu-vos que cada assignatura es pinta d'un color diferent. Així, podeu comprovar si hi ha classes que coincideixen i se solapen, com és el cas de l'exemple de sota en què se superposen la PE0947 i la PE0946. Podeu desplegar i completar les dades d'una matèria fent-hi clic a sobre o pitjant polsant la icona 

Filtres per cercar assignatures

A més, si passeu per sobre de la icona  podeu visualitzar sobre el calendari la informació del grup, el subgrup, l'horari i les dates de les sessions en què s'imparteix classe. 

...

Per defecte, el calendari té marcada l'opció de

Anchor
setmana generica
setmana generica
Setmana genèrica per mostrar-ne una de dilluns a divendres, sense especificar-ne els dies. Però teniu la possibilitat de pitjar polsar el botó
Anchor
vista detallada
vista detallada
Vista detallada per veure una setmana concreta del curs. En aquest cas, com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'horari i també l'aula on s'imparteix cada classe. A més, si passeu per sobre de la icona  veureu el detall sobre el grup, el subgrup, l'horari i els dies en què hi ha classe i si polseu sobre la icona d'ubicació de l'aula  accedireu al plànol de la facultat o centre. Si pitgeu polseu directament sobre el nom d'una assignatura, a més, anireu directament a la seu fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

...

En la Vista detallada, teniu també la possibilitat de pitjar polsar Anar a i marcar Avui per situar-vos sobre el calendari en la setmana en què estigueu o seleccionar Semestre 1 o Semestre 2 per situar-vos en la primera setmana de classe del primer o del segon semestre del curs. A través del botó Setmana podeu triar exactament quina setmana voleu visualitzar. Podeu passar d'una setmana a una altra amb les fletxes

...

En aquesta pantalla també disposeu del botó Afegeix calendaris per exportar l'horari al vostre Google Calendar, un cop hàgeu fet la matrícula. Quan pitgeupolseu Afegeix calendaris s'obri l'Agenda electrònica UJI, des d'on podeu agregar les vostres classes fent clic sobre Afegeix a Google Calendar.

...

 • 1a ordinària (gener): primera convocatòria ordinària per a assignatures del primer semestre.
 • 1a ordinària (maig): primera convocatòria ordinària per a assignatures del segon semestre. 
 • 2a ordinària (juny-juliol): segona convocatòria ordinària per a assignatures del primer i del segon semestre. 
 • Extraordinària finalització d'estudis: per tindre més informació sobre la convocatòria extraordinària vegeu Requisits convocatòria extraordinària de finalització d'estudis de Grau 

Un cop pitgeu polseu el botó de la convocatòria que desitgeu es mostrarà, en la part de sota, el calendari amb tota la planificació dels exàmens. Fixeu-vos que podeu consultar el nom i codi de l'assignatura, el tipus d'activitat, l'hora de la prova i l'aula on es realitza.

...

A través de SIA també podeu accedir a tota la informació acadèmica d'un dels màsters que impartisca l'UJI. Primer, des de la pàgina d'inici de la plataforma, heu de pitjar polsar el botó Màsters universitàries i, aleshores, seleccionar-ne un. Fixeu-vos que, com passa amb els graus, el color de cadascun correspon al centre al qual està adscrit. Un cop escolliu el màster, es mostrarà una pantalla amb el nom, el nombre de cursos i el llistat d'assignatures que el conformen.

...

Per defecte, aquest calendari té marcada l'opció Setmana genèrica. També teniu la possibilitat de pitjar polsar el botó Vista detallada per veure una setmana concreta del curs. En aquest cas, com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'horari i també l'aula on s'imparteix cada classe. Si polseu sobre l'aula s'obrirà el plànol de la facultat o escola i si passeu per sobre de la icona d'informació  veureu el detall sobre el grup, l'horari i els dies en què hi ha classe. Dins de la Vista detallada, podeu pitjar polsar Anar a i marcar Avui per situar-vos sobre el calendari en la setmana en què estigueu o seleccionar Semestre (1 o 2) per situar-vos en la primera setmana lectiva del semestre corresponent. A través del botó Setmana, podreu especificar quina en voleu mostrar en el calendari i podreu passar d'una a una altra amb les fletxes 

...

Anchor
aula virtual
aula virtual
Aula virtual

Si pitgeu polseu aquest ítem accedireu directament a l'Aula Virtual de l'assignatura. Recordeu que per consultar-ne el contingut us heu d'autentificar amb el vostre nom d'usuari i clau d'accés de l'UJI. 

...