Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En aquest apartat podeu consultar el catàleg d'assignatures d'un grau. Fixeu-vos que cadascuna mostra el codi i nom, el curs i el semestre en què s'imparteix. També informa del caràcter de l'assignatura: formació bàsica, assignatura obligatòria, optativa, de pràctiques externes o de Treball de Final de Grau (TFG). Per últim, informa del número de crèdits i del número d'hores presencials i no presencials

Dades bàsiques d'una assignatura   Image Modified

Cal destacar que, en períodes de matrícula, en lloc del número d'hores presencials i no presencials, veureu el nombre de places que queden tant per a la primera matrícula com per a la segona, com podeu comprovar en aquesta imatge. 

...

Ací podeu consultar tota la informació referent als diversos circuits de matrícula dissenyats per a l'estudiantat de nou ingrés. Recordeu que els circuits incorporen les assignatures que ha de realitzar l'alumnat de primer curs per facilitar-li la matrícula i evitar que haja de triar matèries i classes i que li puguen coincidir. En aquesta pantalla, trobareu tots els circuits disponibles per a un grau en el marge esquerre, com podeu observar en la imatge de sota. I en el calendari de la dreta podreu veure els horaris de les assignatures que formen part del circuit que seleccioneu, tant del primer semestre com del segon. També teniu a la vostra disposició els botons Setmana genèrica i Vista detallada, com en el cas d'Horaris i aules.

Circuits per a alumnat de nou ingrés  Image RemovedCircuits per a alumnat de nou ingrés Image Added

Fixeu-vos que sota els circuits es mostra el llistat d'assignatures que formen part del circuit que tingueu seleccionat. També podeu consultar-les a través de la pestanya Assignatures, com podeu comprovar en la següent imatge. 

Circuits per a alumnat de nou ingrés  Image RemovedCircuits per a alumnat de nou ingrés Image Added

Anchor
requisits grau
requisits grau
Requisits de matrícula

...