Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Altres

En aquesta secció, s'anirà afegint progressivament altres eines d'ús relacionada amb la cessió d'espais:

  • Utilitat per al processament i enviament de formularis per correu (consulte la documentació).
  • Utilitat per a canviar la clau d'accés de l'usuari ftp
  • Utilitat per a generar gràfiques (de barres, tartas, etc) en PHP anomenada JPGRAPH.

Per a fer ús d'aquesta eina, en els vostres scripts PHP ha d'incloure la línia:

  • include ("jpgraph14 / jpgraph.php");

al principi del script.

Si desitja saber més sobre aquesta eina visite http://www.aditus.nu/jpgraphh