Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Els departaments, centres, instituts, grups d'investigació i altres entitats vinculades poden sol·licitar espai als servidors centrals de la Universitat per a albergar les seues pàgines web. Podeu consultar els Criteris de cessió d'espais cedits Web i després seguir aquestes instruccions.

 

Panel

AVIS important:AVISOS importants:

 1. Qualsevol petició que comporte la modificació de funcionalitats o característiques així com peticions de lliurament de les credencials (login/password) d'un espai cedit, l'ha de sol·licitar el responsable que va realitzar l'alta del site i que consta en el registre d'espais cedits. En cas contrari, la petició es desestimarà i no es durà a efecte.
 2. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de tancar l'espai web en cas de superar la quota o usar-lo per a altres fins no autoritzats.
 3. Cada espai disposarà de 2GB inicialment,encara que es podrà demanar més espai (veure l'apartat "Petició de" i trieu l'opció "augmentar la quota d'emmagatzematge"). També us recordem que aquest servidor està dimensionat per a allotjar contingut relacionat amb la publicació web estrictament (pàgines web, bases de dades, etc.), amb la qual cosa, no es pot gastar per emmagatzemar altres continguts NO destinats a aquesta finalitat (còpies, etc.).
 4. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de tancar l'espai web en cas de superar la quota o usar-lo per a altres fins no autoritzats.El Servei d'Informàtica NO dona suport al programari desenvolupat pels propis propietaris de l'espai cedit o per tercers.

...

 • Còpia automàtica (backup).
 • Diverses ferramentes a l'abast de tots els espais (sistema de prevenció d'atacs, accés interactiu, base de dades, plantilles, estadístiques, blocs i suport de diverses versions de PHP), llibreries i mòduls d'autentificació d'usuaris de la Universitat Jaume I, certificats per a servidors web segurs, etc. (Existeix la possibilitat de demanar altres ferramentes addicionals a aquestes, i, en cas de ser factible la seua instal·lació, es posarà a l'abast de tots els espais).
 • Opcionalment cada espai cedit pot disposar d'un bloc basat en el programari WordPress.
 • Utilitat per a canviar la clau d'accés de l'usuari ftp. A aquest mateix enllaç hi ha la possibilitat de canvi de contrasenya si no es recorda l'antiga.
 • Opcionalment un espai cedit pot disposar de certificat digital per tal de servir el contingut de forma segura entre l'espai cedit i el visitant. Per tal de sol.licitar aquesta característica haureu de tramitar-ho mijançant un CAU.

...

 • http://<nom_del_espai_cedit>.uji.es/stats/

Aquestes estadístiques ens mostren una relació d'accessos web al nostre espai, amb les següents característiques:

...