Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aquests serveis es troben a l'edifici del Rectorat i Serveis Centrals.
c) Tinc el compte bloquejat:
Aquest problema sol passar quan es fa el canvi de clau d'accés i disposes d'un client de correu (Outlook, Thunderbird, etc.) d'escriptori o mòbil configurat amb la clau antiga; aquest intentarà connectar periòdicament, resultant un accés invàlid, i el sistema, quan arribe a un nombre prefixat d'intents, bloquejarà el compte. Si aquest és el teu cas:
Primer hauràs de corregir la circumstància que provoca el bloqueig.
Desprès:
Esperar un temps prudencial (més d'una hora i menys de quatre) a que el sistema, automàticament, el desbloquege.
O bé:
Accedir a Desbloquejar compte (amb certificat).
En altre cas, t'hauràs de posar en contacte amb el CAU.

Anchor
a7
a7
Anchor
a8
a8
Anchor
a9
a9
Per ser membre de l'UJI, dispose d'espai WWW?

Sí. El Servei d'Informàtica manté una sèrie de servidors destinats a facilitar la publicació de continguts en el WWW per part de la comunitat universitària. A banda del portal de l'UJI (http://www.uji.es/), aquests servidors poden proporcionar allotjament a les unitats organitzatives de l'UJI i també a entitats externes relacionades amb ella (espais cedits). Per a l'estudiantat i el personal de la Universitat es recomana usar Google Sites (http://sites.google.com/a/uji.es) per publicar continguts de caràcter personal.

Els continguts de les vostres pàgines no poden vulnerar les normes d'ús de la xarxa informàtica de la Universitat Jaume I. Per a més informació, polseu ací.

Anchor
a10
a10
Serveis ofertats a l'estudiantat

...