Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
a1
a1
Que és el Servei d'Informàtica?
El Servei d'Informàtica (SI) és l'encarregat de donar suport a la comunitat universitària en l'ús de les tecnologies de la informació (TI).
Anchor
a2
a2
On està?
El Servei d'Informàtica es troba a l'edifici del Rectorat i Serveis Centrals del campus del Riu Sec.
Anchor
a3
a3
Quins serveis ofereix?

 1. Un compte d'usuari únic que et dona accés a una sèrie de serveis com ara el correu electrònic (correu-e) corporatiu, accés identificat als ordinadors, etc.
 2. Dins de l'estratègia de migració al núvol [Google Apps for Education], el servei de corrreu-e ha estat migrat a Gmail, oferint-se, també, accés a la resta d'aplicacions en Google Apps.
 3. Consulta del vostre expedient acadèmic: certificats de notes, estat de les beques, nombre de convocatòries utilitzades, torns de matrícula, etc. Cal anar a l'adreça http://e-ujier.uji.es o des del portal (www.uji.es), dins de l'epígraf Eines, e-UJIer@.
 4. Vint-i-nou aules d'informàtica per a la docència, tres aules d'informàtica de lliure accés i la Mediateca (a la Bilblioteca), totes amb impressió làser (http://www.uji.es/CA/serveis/si/cai/ord/llistat.thtml). Cal afegir dos aules informàtiques de 30+1 PC (HD0215AA i HD0216AA) i una amb 48+1 PC portàtils (HD0214AA), com a solució transitòria per a l'Ampliació del AHS (seu provisional de la FCS). També s'han habilitat 15 PC portàtils a la ESTCE per a prestar, des de la Consergeria, al alumnes que hagen de fer pràctiques lliures de disseny.
 5. Disposeu d'una quota gratuïta per a la impressió làser, prestat per l'empresa concessionària del Servei de Reprografia.
 6. Recepció d'avisos i informacions (v.g., les notes) al telèfon mòbil mitjançant el canal d'avisos de l'aplicació mòbil UJI.app (http://ujiapps.uji.es/institucional/uji/presentacio/apps/uji/); en alguns casos es fa amb un missatge curt (SMS).
 7. Accés des de la UJI a Internet a 1 Gbps.
 8. Accés Wi-Fi a la UJInet (FREEnet)[ i a eduroam (permet l'accés a Internet tant des de l'UJI com des de qualsevol institució afiliada).|http://www.si.uji.es/freenet/] Més informació en http://connectaxarxa.uji.es/ o des del portal (www.uji.es), dins de l'epígraf Eines, Connectivitat Wi-Fi.
 9. Disc personal. Accés a un espai en disc remot mitjançant una unitat de xarxa Windows.
 10. Aula Virtual (http://aulavirtual.uji.es/). Entorn d'ensenyament i aprenentatge de l'UJI, integrat amb la gestió acadèmica.

Anchor
a4
a4
Manuals i documentació
Tots els manuals nous o revisats s'han ubicat en un únic repositori (Índex de manuals disponibles) que manté el CAU. Hi ha més informació[ ací|http://www.uji.es/serveis/si/manuals/].
Que és un Compte d'Usuari?
El Compte d'Usuari és la teua identitat online en la Universitat Jaume (UJI). Una vegada estableixes el teu Compte d'Usuari UJI, obtens un únic identificador o credencial (parella nom d'usuari/clau d'accés) amb la capacitat d'accés al teu correu electrònic, als ordinadors connectats a la xarxa, a la gestió administrativa, a l'Aula Virtual, a serveis d'impressió i a molts altres.
Com posar-se en contacte?
Servei d'Informàtica - Universitat Jaume IEdifici I, Edifici de Rectorat i Serveis Centrals.Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana Tel. +34 964 72 90 99. Fax. +34 964 72 89 35. Adreça electrònica: mailto: adm-si@uji.es / {+}http://www.si.uji.es.+
Centre d'Atenció a Usuaris (CAU): http://cau.uji.es cau@uji.es +34 964 38 7400
Anchor
a5
a5
Què he de fer si...?
En cas de dubte, sempre podeu adreçar-vos al Centre d'Atenció a Usuaris (CAU): http://cau.uji.es cau@uji.es+34 964 38 7400
Les consultes més recurrents sempre tenen a vore amb el compte d'usuari, per això s'ha preparat l'Ajuda amb la gestió de compte d'usuari i clau d'accés a la UJI. Us recomanem una lectura abans de seguir.
No obstant, us presentem una selecció de les preguntes i respostes més freqüents:
a) Vull canviar la clau d'accés (password):
Es por canviar fàcilment la clau d'accés del vostre compte corporatiu d'usuari mitjançant el single sign-on SSO - Punt únic d'entrada (http://sso.uji.es). Si no disposeu d'un certificat digital [reconegut per l'UJI], només podreu canviar la clau si recordeu l'antiga.
Si teniu algun problema, haureu d'adreçar-vos al CAU.
b) No recorde la clau d'accés:
Si disposeu d'un certificat digital [reconegut per l'UJI] podreu resoldre aquesta incidència vosaltres mateix al
http://sso.uji.es. Una vegada en esta pàgina, podràs sol•licitar la recuperació de la teua clau d'accés, seleccionant 'Opcions del compte' i després 'Canvi clau d'accés amb certificat'. Addicionalment, si seleccioneu 'Canvi clau d'accés amb STORK', podeu fer servir el DNIe o, també, el certificat de la FNMT.
També s'ha enllestit un altre mecanisme que permet obtenir una nova clau d'accés utilitzant el mòbil. Una vegada en
http://sso.uji.es, podràs sol•licitar la recuperació de la teua clau d'accés, seleccionant 'Opcions del compte' i després 'Recuperar clau d'accés amb mòbil'. Òbviament, aquest requerix el registre previ, a la base de dades de la Universitat, del telèfon mòbil de l'usuari. Si no el teniu registrat, ho heu de fer accedint al formulari 'Telèfon mòbil'. Aquest formulari de l'e-UJIer@ està a l'apartat 'Personal', sota l'epígraf 'Identificació' o 'Altres serveis' (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji20781).
Per a això, el sistema et demanarà el NIF, el número de telèfon mòbil i la data de naixement. A continuació se t'enviarà una clau al mòbil que hauràs d'introduir en la casella corresponent. Aquest codi no és la nova clau d'accés, sinó un factor de seguretat addicional, necessari en un pas intermedi que garanteix la confidencialitat del procediment.
Hi ha un mecanisme extraordinari de petició i resolució manual per al cas
No recorde l'usuari i/o la clau d'accès (més informació en Com usar el mecanisme 'No recorde l'usuari i/o la clau d'accés').
En altre cas i donat que, per motius de seguretat i autenticació, les claus d'accés no es canviaran per telèfon, correu electrònic o qualsevol altra via que no facilite la identificació inequívoca del sol·licitant, haureu de:

...