Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Com ja s'ha mencionat, és responsabilitat de l'administrador/a especificar dels administradors especificar els atributs, és a dir, els camps que tindran els formularis que hauran d'emplenar els administratius per agregar els diferents tipus de produccions a l'aplicació. És una tasca que podeu fer des de la pestanya Atributs del menú principal. Per a crear-ne un de nou, heu de polsar el botó Afegir i, seguidament, en la part de sota de la pantalla, en el Formulari Atributs, indicar les següents dades:  

...

Anchor
processos
processos
Establir en quins processos s'aplicaran les produccions

També és responsabilitat de l'administrador/a especificar dels administradors especificar els processos que es podran tenir en compte en les produccions que s'agreguen al sistema. Els podeu definir des de la pestanya Processos del menú principal de l'aplicació. Per crear-ne un de nou només cal que premeu Afegir, n'apunteu el Nom i polseu Actualitzar. També teniu la possibilitat d'assignar-li un Ordre, com podeu observar en la imatge de sota. 

...

  1. Cercador: es desplega en la part superior de la pantalla polsant la fletxa que apareix just per sota de l'enunciat Recerca o la del marge superior dret. Us permet aplicar filtres per buscar produccions a les quals tingueu accés. Per a més informació vegeu Cercar produccions
  2. Llistat de produccions: just per sota del cercador, es mostren en una taula els resultats de les cerques i, a més, és l'espai des d'on podeu afegir les noves produccions. 
  3. Detall d'una producció: espai, situat en la part dreta de la pantalla, que només pot editar l'administrador/a poden editar els administradors de l'aplicació (OCIT) per assignar una categoria a una producció. També mostra el nom de la persona que ha creat la producció en l'aplicació. La resta d'usuaris només poden consultar la informació d'aquest apartat. Si voleu conèixer més detalls vegeu Revisar i verificar una producció
  4. Pestanyes per editar i introduir dades a una producció: en la part inferior de la pantalla, s'obrin les pestanyes de Producció, Autors, Fitxers, Projectes, Processos, Estats i Biblioteca des d'on introduïu les característiques d'una producció i des d'on l'OCIT gestiona el seu estat i indica els processos en què s'hi aplica. El PDI només pot accedir a aquestes pestanyes per consultar la informació i fer un seguiment de l'estat d'una producció. Per a més informació vegeu Revisar i verificar una producció.

...