Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Google Calendar és una aplicació d'agenda i calendaris electrònics que es poden compartir entre contactes de correu electrònic corporatiu de la Universitat Jaume I per a facilitar la planificació del treball en equip, integrada amb altres aplicacions de G Suite.


Calendar permet compartir esdeveniments i agenda entre usuaris.

Característiques

La interfície permet als usuaris vore i afegir esdeveniments d'una data a una altra sense recarregar la pàgina, tan sols amb arrossegar i deixar caure. Ofereix una varietat de vistes, tal com setmanal, mensual i agenda. Els usuaris poden afegir ràpidament esdeveniments de calendari teclejant frases en llenguatge natural, com ara "Visita amb José demà a les 7pm". Els usuaris poden també fixar el nombre de dies a mostrar en la seua manera de vista personalitzada. Tots els esdeveniments en el Calendari poden ser comentats pels usuaris que el comparteixen.

Els esdeveniments s'emmagatzemen en línia, el que significa que el Calendar pot ser vist (si estàs autoritzat pel creador del calendari) des de molts llocs. Per tant, si un usuari que comparteix un calendari té una fallada en el seu equip vol dir que cap informació es perd. L'aplicació pot importar arxius de calendari de Outloock. Múltiples calendaris poden ser agregats i compartits, permetent diversos nivells de permisos per als usuaris.

Compartir Calendari

Google Calendar permet que múltiples calendaris siguen creats i mostrats en la mateixa vista, per tant, poden ser fàcilment compartits, ja sigue de només lectura o de control complet.

Donades les diferents necessitats que poden produir-se, és recomanable sol·licitar l'ajuda d'un tècnic mitjançant un part CAU per obtenir el resultat més òptim de configuració.

Els esdeveniments compartits de diversos calendaris es mostren en el mateix calendari, en diferents colors.

Notificacions d'esdeveniments

Les notificacions són gestionades pel propi usuari autoritzat, determinant aquest de quina forma ho necessita, així com en quin espai de temps vol rebre alertes dels esdeveniments.

Visibilitat

Els calendaris des del navegador, es poden activar o desactivar. Això és, si el color del fons de la taula no hi és, el calendari està ocult; si la taula te color, és visible. Aquesta funció s'activa i desactiva polsant en el calendari.

Sincronització

Els calendaris creats es poden vore en diferents dispositius a la vegada, per tant, una modificació queda sincronitzada en el mateix moment en què es guarda, i és vista a l'ordinador de sobretaula, tauleta o terminal mòbil.

Compatibilitat

Atès que Calendar és una aplicació web, pot executar-se en qualsevol sistema operatiu que dispose d'un navegador capaç de suportar les tecnologies web requerides. Els navegadors compatibles són:


  • No labels