Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció


El Servei d'Informàtica ofereix suport a la impressió als membres PAS i PDI mitjançant l'ús, principalment, de 3 servidors d'impressió. Aquests servidors d'impressió són:

  • sprint-acad2: Antic servidor d'impressió, dóna suport al PDI.
  • sprint-sg2: Antic servidor d'impressió, dóna suport al PAS.
  • gutenberg: Nou servidor d'impressió. Dóna suport tant a PAS com PDI. Ha de substituïr progressivament els altres servidors. 

NOTA: Les instruccions proporcionades en els següents manuals, tot i fer sempre referència al nou servidor gutenberg, es poden utilitzar també per a la resta de servidors d'impressió.


Aquests servidors permeten imprimir des dels seus ordinadors mitjançant un sistema centralitzat. No obstant, segons el tipus d'usuari, cal configurar les impressores d'una forma diferent:

Usuaris amb equip Windows

  • Equip Windows que pertany al domini SG: Aquests usuaris (PAS, i bona part de PDI), no han de fer res. Les impressores es configuraràn automàticament durant l'arranc de l'ordinador, sempre i quant l'usuari tinga permisos per a poder-les utilitzar.
  • Equip Windows que NO pertany al domini SG: Cal seguir les següents instruccions.

Usuaris amb equip Mac

  • Equip Mac que pertany al domini SG: Cal seguir les següents instruccions
  • Equip Mac que NO pertany al domini SG: Cal seguir les següents instruccions

Usuaris amb equip Linux


  • No labels