Child pages
  • Campanya anual d'identificació de l'ordinador de treball
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sols l’equip identificat com a ordinador de treball es podrà acollir al nou contracte del servei de manteniment hardware dels equips microinformàtics [sempre que l’article/model de l’equip no haja sigut declarat com a obsolet o siga prestat o cedit] o a qualsevol mecanisme que s’habilite en el futur per a la renovació de microordinadors personals obsolets. Tot sense perjudici de complir la resta de condicions específiques establides en aquests.

Per a identificar el microordinador de treball, cal usar el formulari ‘Identificació ordinador de treball’. Aquest formulari de l’IGLÚ (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji04606) està a l’apartat ‘Recursos humans’, sota l’epígraf ‘Laboral’, tot just dalt del 'Material informàtic personal'.

El formulari us deixarà, dins del material disponible al vostre despatx, triar l’equip d’ús habitual. Respecte al formulari cal tenir en compte:

-        L’equipament disponible al vostre despatx es presenta ordenat per data de compra, segons l’Inventari General de Béns de la Universitat. Noteu que no apareixen els equips considerats obsolets[1]. Si el formulari no us mostra el vostre equip i tampoc apareix al ‘Material informàtic personal’, suposant que estiga correctament inventariat, pot ocórrer que no estiga ubicat al vostre despatx; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d’Informació Comptable. Vegeu la nota al final sobre com afegir monitors. N.B.: El PDI a temps parcial pot seleccionar un equip ja assignat a un altre usuari; el de temps complet no.

-        La possibilitat de fer canvis en aquest formulari es redueix a un breu període anual; normalment serà al principi d’any.

-        Aquesta identificació no suposa la incorporació de l’ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s’usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l’1 d’octubre).

_______________________________________________________________

Com afegir monitors

 

En cas de no haver-hi cap problema tècnic, en fer click sobre l'opció "Afegir monitor" s'hauria d'obrir un desplegable, com el de la imatge, en el qual, introduint el codi de barres corresponent a un dels monitors del departament/servei, se li assignarà a l’equip principal i, si escau, s’ubicarà a la ubicació física de l'usuari. 

Cerca monitor   XXXYYYZZ

Línia   Inv Principal

CB   Monitor Nou

Núm.Serie (permet la cerca amb comodins %)

 

    

XXXXXX

    


[1] Si l’equip prèviament identificat com ordinador de treball ara és ja obsolet, encara que no el vegeu, ho seguirà sent (podeu vore’l a Material informàtic personal) mentre no en seleccioneu un de més modern. En el cas que no tinguéreu més que un ordinador obsolet per triar, podreu fer un CAU i el SI us l’assignarà.

 

 

  • No labels