Child pages
  • SPI de tramitació de convocatòries d'ajudes i beques

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4.- Signatura de la convocatòria per l'òrgan convocant.

5.- Creació del codi d'assumpte per part de registre.

6.- Completar les dades de inici i finalització de sol·licitud i de publicació per part de la unitat tramitadora per a publicar en el TAO

...

Ejercici de la convocatòria. Cal triar un valor. Per defecte apareix el de l'any en curs.

Assumpte Registre: Cal ficar la informació quan siga necessari identificar les sol·licituds amb un assumpte de registre específic.

Procediment. Aquest camp mostra un desplegable de les fitxes de procediments del catàleg de la UJI referides a convocatòries. Cal triar-ne una ja que el tipus de procediment servirà per a elaborar els expedients i per a vincular la convocatòria a la informació relativa a les adjudicacions.-

...

4.- Signatura de l'òrgan Competent

Finalment el tràmit arribarà a l'òrgan convocant per a la firma electrònica de la convocatòria.

...

La persona reponsable de l'organ competent de signar, signarà electrònicament la sol.licitud..

5.- Registre General informa el codi d'Assumpte

 Una volta signada la sol·licitud per l'organ competent el tràmit aplegarà a Registre General que informarà del codi d'asummpte. Fianlment, la sol·licitud tornarà a la unitat tramitadora per a que informe de les dates de publicació.

6.- Completar dates per part de la unitat Tramitadora per a publicar en el TAO

Una vegada signada la convocatòria la tramitació tornarà a l'òrgan tramitador per a afegir les dades relatives a la publicació al TAO. Cal ficar data d'inici i fi de Publicació al TAO. Es recomana que la data de publicació siga de dos anys per tal que la comunitat universitària puga consultar les darreres convocatòries, encara que no estiguen vigents.

...