Child pages
  • SPI Tramitació i signatura de resolucions

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Procedimient. Permet selecionar-ne un de la llista del catàleg de procediments. 
  2. Inicia procediment: Indica si la resolució inicia procediment (per exemple, una resolucío de convocatoria). En cas de no iniciar procediment cal triar la resolució inicial vinculada (per exemple, una resolució d'adjudicació de beques estarà vinculada a la resolució de convocatòria).
  3. Òrgan que signa: per defecte apareix el vicerrectorat del que depen la unitat o servei de la persona que està fent la sol·licitud.
  4. Delegació: Si signa un vicerrectorat per delegació de signatura del rector cal introduïr les dades de la delegació de signatura.

Pantalla resum de la proposta de resolució amb les dades recollides en aquesta fase Inicial. Ací es on es puja el/s arxiu/s amb el texte de la resolució. Si es tracta d'una versió definitva per a la signatura cal adjuntar-lo en pdf. La proposta inicial per a la seua revisió s'ha d'adjuntar en un format editable.

...