Child pages
  • FAQ Seguiment Docent

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Preguntes del PDI
1.- He impartit la classe, per què tinc una incidència?
2.- Quan es produeix una incidència?
3.- Com puc accedir a l'aplicació de seguiment docent?
4.- Què signifiquen els colors que apareixen al calendari "Esdeveniments" de l'aplicació de seguiment docent?
5.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", què he de fer?
6.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però la incidència ja està oberta (de color taronja)
7.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però no veig cap incidència pendent.
8.- He rebut un correu amb assumpte "Recordatori d'incidències pendents al Seguiment docent", què he de fer?
9.- He rebut un correu amb assumpte "Sol.licitud de revisió Pla d'incidència", què he de fer?
10.- La docència del grup ja ha acabat, per què s'ha produït la incidència?
11.- La docència de la sessió li corresponia a un altre professor, per què veig la sessió com incidentada i he rebut el correu d'avís?
12.- He fet servir la targeta blanca/genèrica per donar la classe, com he de tractar la incidència produïda?
13.- Tinc una incidència encara vaig passar la targeta pel dispositiu, què pot haver passat?
14.- La sessió ha estat impartida per un altre professor, com he de tractar la incidència?
15.- La sessió s'ha impartit en una altra ubicació, com he de tractar la incidència?
16.- En prémer sobre la incidència en el calendari no puc obrir-la, què he de fer?
17.- No he pogut registrar la sessió perquè falla el dispositiu de registre, què he de fer?
18.- Com puc saber si tinc incidències pendents?
19.- Com puc saber si tinc alguna incidència revocada?
20.- Com puc saber si s'ha resolt una incidència que vaig obrir?
21.- Què vol dir que una incidència que he obert està "auto-resolta"?

 

Preguntes dels responsables acadèmics
22.- He rebut un correu amb assumpte "Informe setmanal d'incidències en el Seguiment docent", què he de fer?
23.- Puc delegar la gestió de les incidències en una altra persona?
24.- Puc resoldre o revocar incidències com a director de titulació?

Anchor
h.j9kgesudl1xy
h.j9kgesudl1xy

...