Child pages
  • Campanya anual d'identificació de l'ordinador de treball

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

-        L’equipament disponible al vostre despatx es presenta ordenat per data de compra, segons l’Inventari General de Béns de la Universitat. Noteu que no apareixen els equips considerats obsolets[1]. Si el formulari no us mostra el vostre equip i tampoc apareix al ‘Material informàtic personal’, suposant que estiga correctament inventariat, pot ocórrer que no estiga ubicat al vostre despatx; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d’Informació Comptable. Vegeu la nota al final sobre com afegir monitors. N.B.: El PDI a temps parcial pot seleccionar un equip ja assignat a un altre usuari; el de temps complet no.

...

-        Aquesta identificació no suposa la incorporació de l’ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s’usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l’1 d’octubre).

_______________________________________________________________

Com afegir monitors
Anchor
Afegir_monitor
Afegir_monitor

 

En cas de no haver-hi cap problema tècnic, en fer click sobre l'opció "Afegir monitor" s'hauria d'obrir un desplegable, com el de la imatge, en el qual, introduint el codi de barres corresponent a un dels monitors del departament/servei, se li assignarà a l’equip principal i, si escau, s’ubicarà a la ubicació física de l'usuari. 

Cerca monitor   XXXYYYZZ

Línia   Inv Principal

CB   Monitor Nou

Núm.Serie (permet la cerca amb comodins %)

 

    

XXXXXX

    


[1] Si l’equip prèviament identificat com ordinador de treball ara és ja obsolet, encara que no el vegeu, ho seguirà sent (podeu vore’l a Material informàtic personal) mentre no en seleccioneu un de més modern. En el cas que no tinguéreu més que un ordinador obsolet per triar, podreu fer un CAU i el SI us l’assignarà.