Child pages
  • SSO: Com usar el mecanisme 'No recorde cap dada'

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Com usar el mecanisme No recorde cap dada

Aquest és un procediment extraordinari per al cas d'ús en que una persona no recorda amb quin NIF, mòbil, nom i cognoms exactes es va fer el seu registre inicial a la Universitat. Es requereix la intervenció d'una persona, i, per tant, no és automàtic. Això vol dir que un funcionari/funcionària avaluarà les dades facilitades per l'usuari en aquest formulari.
Seguidament trobaràs una descripció detallada del procés, comentant les dificultats més habituals.

Pas 1

Accediu al SSO - Punt Únic d'entrada de l'UJI (http://sso.uji.es/). Premeu l'enllaç 'Heu oblidat la clau d'accés?'. 

 
Premeu l'opció "No recorde cap dada".Pas 2Si les dades que s'han facilitat no permeten identificar degudament la persona sol·licitant, es contactarà amb ella, per telèfon o per correu electrònic, per a fer-li algunes preguntes, raonables i proporcionades, que ajuden a avaluar, de forma suficient, la seua identitat. Si la identificació és positiva, es seguirà el procés (Vegeu el Pas 3).
Si per aquesta via no és possible verificar la identitat de la persona sol·licitant i no es pot usar cap altre procediment (com ara, un certificat digital), s'haurà d'acudir personalment (o mitjançant un representant) a l'UJI.

Anchor
_Ref401909025
_Ref401909025
Pas 3

Si la identificació és positiva, el telèfon mòbil facilitat per l'usuari li serà assignat al e-UJIer@ com a via de recepció de missatges (i.e., se'l subscriurà). Seguidament, aquest rebrà un SMS i un correu-e, indicant una adreça en la que es podrà canviar la contrasenya. Aquesta adreça serà d'un sol ús i caducarà a les 2 hores.

Pas 4

Un exemple de correu-e seria este:

Code Block
Petició usuari/password Universitat Jaume I

Recupera directament les teues credencials en la següent adreça https://xmlrpc.uji.es/cp/?v=9B8F22DD9B7470F86D7D2D6D9A0782241E49008B2E006424010B1D8B1C004F24

Pas 5

Finalment l'adreça presenta la pantalla de canvi de contrasenya: