Child pages
  • Treball fi de grau

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

L'estudiant podrá accedir a les propostes que disponibles per a una assignatura en sols lectura. Açò vol dir que podrà consultar el contingut de les propostes, pero no la podrà triar fins que arribe el seu torn.

Com accedir

Per a completar el procés, l'adreça a accedir será la següent:

http://ujiapps.uji.es/tfg/rest/solicitudes/inicio

Accés a propostes

En la següent captura podem vore el llistat que podrà consultar l'estudiant:

...

I ací com l'informarem de que el seu torn no ha arribat i a partir de quan pot començar a triar propostes:

Inscripció a propostes

Una volta ha arrbiat el torn de l'estudiant, quan entre en una de les propostes tindrà actiu el botó de solicitar la proposta:

...