Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Els departaments, centres, instituts, grups d'investigació i altres entitats vinculades poden sol·licitar espai als servidors centrals de la Universitat per a albergar les seues pàgines web. Podeu consultar els Criteris de cessió d'espais WWW on podreu trobar la sol·licitud. Després haureu de cedits Web i després seguir aquestes instruccions.

 

Panel

AVIS important:

  1. Cada espai disposarà de 2GB inicialment,encara que es podrà demanar més espai (document pdf). També us recordem que aquest servidor està dimensionat per a allotjar contingut relacionat amb la publicació web estrictament (pàgines web, bases de dades, etc.), amb la qual cosa, no es pot gastar per emmagatzemar altres continguts NO destinats a aquesta finalitat (còpies, etc.).
  2. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de tancar l'espai web en cas de superar la quota o usar-lo per a altres fins no autoritzats.
  3. El Servei d'Informàtica NO dona suport als scripts (CGI) desenvolupats pels propis propietaris de l'espai cedit o per tercers.

...