Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  File Modified
PDF File SLA SI-Dept Enginyeria Ciència Computadors Dsitribució Imatges Laboratoris Servei de distribució d'imatges als laboratòris docents del departament Jun 02, 2015 by Enric Navarro
PDF File SLA Concessió de Permís Administració Local MS Windows.pdf SLA de Concessió de Permís Administració Local MS Windows Jun 05, 2015 by Enric Navarro
PDF File SLA genèric del CAU-DelpDesk del SI.pdf Jul 20, 2015 by Enric Navarro
PDF File (esborrany) SLA general Housing en CPDs.pdf SLA general Housing en CPDs Sep 22, 2016 by Enric Navarro