Child pages
  • CAU: Manual d'usuari
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Atenció!!! Heu eixit de l'aplicació. Per tornar al CAU heu de punxar ací.Creació d'una incidència

 

Aquesta aplicació permet gestionar les  incidències relacionades amb els serveis que

ofereix el Servei d'Informàtica de la Universitat, ja siguen consultes, peticions o incidències de caràcter tècnic.

 

Per a generar una incidència accediu a l'aplicació des de la pàgina web del Centre d'Atenció a Usuaris (CAU)  i cliqueu al botó  Incidències:

 

 

Autentiqueu-vos amb el nom d'usuari i contrassenya de la Universitat:

 

El navegador us mostrarà una pantalla amb la llista de les incidències pendents de resolució. Si no n'hi ha cap de pendent, la llista apareixerà buida. 

Per a crear una incidència nova hauràs de punxar damunt del botó de dalt on diu Crear incidència:

 

Empleneu els camps sol·licitats:

Informació de la Incidència: indiqueu breument el motiu de la petició en el primer camp. Després feu una descripció tan detallada com siga possible de la incidència. Aquest camp és obligatori.

Si voleu comunicar una avaria del maquinari heu d'emplenar el camp de codi de barres corresponent (CPU, pantalla, impressora, etc.). Aquest camp no és obligatori.

Si voleu adjuntar un arxiu amb més informació sobre la incidència (document, imatge, captura de pantalla, etc.) cliqueu al botó Adjunta un arxiu. Aquest camp no és obligatori.

Si voleu fer una incidència en nom d'un altre usuari, heu de marcar la casella Sol·licitud en nom d'una altra persona. 

Quan finalitzeu, cliqueu el botó Envia.

El sistema us enviarà un missatge quan la vostra petició s'haja assignat als tècnics del CAU.Consulta d'incidències

 

Per a consultar l'estat de les incidències cliqueu al botó Llistat d'incidències

Cliqueu damunt de la incidència per veure'n els detalls:

Estat: indica la fase en què es troba (nova, assignada, en progrés (en procés de resolució), pendent, resolta...).

Incidència #: codi numèric assignat a la incidència.

Assumpte: descripció de la incidència i fitxers adjunts.

Comentaris: en aquest apartat es pot establir contacte amb el tècnic assignat per a completar la informació o aportar més dades sobre la incidència.

En aquest camp també apareix la solució aportada pel CAU per a resoldre i tancar la incidència.

Al bloc de la dretaes mostren altres dades referents a la incidència: data de creació, sol·licitant, etc.

 

En l'apartat Notificacions es reflecteixen els comentaris que el tècnic ha introduït en el camp de comentaris, per exemple, per demanar-vos més informació sobre la incidència.

El sistema vos enviarà un correu electrónic per a informar-vos d'aquestes intervencions.

Si  voleu rebre  aquests missatges marqueu la casella corresponent. Si no la marqueu, només rebreu el correu elctrònic inicial d'assignació i el final de resolució.

 

Resolució i tancament de la incidència

Quan es resol la incidència el sistema envai un correu electrònic al sol·licitant amb la solució proposada i amb l'enllaç a la sol·licitud per a tancar-la.

Si la solució adoptada resol la incidència, podeu tancar-la. Si la solució adoptada no respon a la vostra sol·licitud, podeu reobrir la incidència i torna a començar tot el procés de resolució.

Podeu tancar i reobrir una incidència des de l'enllaç del misstage de resolució i també directament des de l'aplicació del CAU.

Creació d'una incidència per telèfon

Podeu generar una nova incidència a través del  telèfon d'atenció a l'usuari del CAU (96438)7400.

El personal del CAU us atendrà i crearà la incidència en el vostre nom. 

En els corredors de les zones de les aules informàtiques s'han instal·lat telèfons perquè pugueu contactar amb el CAU sense cap cost.

 

Moltes gràcies per utilitzar els nostres serveis.

Servei d'Informàtica, Centre d'Atenció a Usuaris (CAU)

  • No labels